TOP50 ĐÃ DIỄN RA
 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lễ Vinh danh TOP50 tổ chức năm 2022
Lễ Vinh danh “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022”
Thời gian: Thứ Năm, ngày 01, tháng 12, 2022
Địa điểm: Gem Center – 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM
Số lượng khách : 500 khách
Thành phần:
      CEOs: 90%
      Giám đốc / Chủ doanh nghiệp: 10%