Top50
TRANG CHỦ Giới thiệu Sự kiện Danh sách Top 50 Góc báo chí Top 50 đã diễn ra Liên hệ
           
   
 
Phương pháp Khảo sát

Phương pháp khảo sát xếp hạng gồm 2 bước cơ bản:

Bước 1: Điều kiện tham gia khảo sát

Chúng tôi tiến hành thu thập số liệu từ báo cáo tài chính có kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM và Hà Nội và chọn lọc các công ty thỏa mãn những điều kiện sau:

1. Giá trị vốn hóa thị trường ở thời điểm 1.4.2016 phải từ mức 500 tỷ đồng trở lên.

2. Doanh thu trong các năm 2013, 2014, 2015 đều phải ở mức từ 200 tỷ đồng trở lên.

3. Lợi nhuận ròng trong các năm 2013, 2014, 2015 đều phải ở mức từ 20 tỷ đồng trở lên.

Có 150 công ty đáp ứng được các tiêu chuẩn cơ bản kể trên để được vào khảo sát xếp hạng.

Bước 2: Xếp hạng công ty

Các công ty được chấm điểm xếp hạng theo 3 tiêu chí: (1) tăng trưởng kép doanh thu bán hàng, (2) tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình và (3) tỷ suất lợi nhuận cho đầu tư cổ phiếu (stock return) cho giai đoạn 3 năm 2013-2015.

1. Theo đó, 150 công ty trên sẽ được sắp xếp theo nhóm ngành (được phân loại theo tiêu chuẩn ICB). Mỗi công ty sẽ nhận được điểm số riêng cho từng tiêu chí dựa theo thứ hạng trong lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty đó. Và sau đó, 3 điểm số này sẽ được dùng để tính trung bình trọng số (35% cho tăng trưởng doanh thu, 35% cho ROE, 30% cho stock return ra số điểm tổng hợp sau cùng của công ty).

2. Dựa trên điểm số này, các công ty có điểm cao nhất trong từng lĩnh vực sẽ được chọn ra.

3. Tiến hành loại ra khỏi danh sách những công ty có tăng trưởng doanh thu âm và tỷ suất lợi nhuận cho đầu tư cổ phiếu.

4. Những công ty còn lại được xếp hạng từ trên xuống dựa theo điểm số tổng hợp theo 3 tiêu chí và tỷ trọng như trên. Và danh sách Top 50 chính là 50 công ty đầu tiên trong bảng xếp hạng này.HỘI ĐỒNG KHẢO SÁT

Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư
Nhịp Cầu Đầu Tư là tạp chí kinh doanh cung cấp cho giới doanh nhân, chuyên gia Việt Nam những thông tin, kiến thức sâu rộng và niềm cảm hứng để giúp họ ra các quyết định chính xác hơn trong kinh doanh.

Bên cạnh đó, tạp chí còn giúp họ cập nhật những tin tức trong nước và thế giới về kinh doanh, các dự báo tài chính và các biện pháp thực hiện.

Chứng khoán Thiên Việt
Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) được thành lập năm 2007, hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư độc lập với đầy đủ các chức năng theo luật định, tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực quốc tế và phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Các dịch vụ tài chính của TVS gồm có Ngân hàng Đầu tư (IB), môi giới (khách hàng cá nhân và tổ chức), đầu tư vốn và phân tích.


  2016 2015 2014 2013 2012