Top50
TRANG CHỦ Giới thiệu Sự kiện Danh sách Top 50 Top 50 đã diễn ra Liên hệ
           
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến đến kết quả khảo sát

• Tính chu kỳ của các ngành: Nền kinh Việt Nam do đặc thù của các yếu tố quản lý vĩ mô, tính bất ổn của lãi suất ngân hàng và việc các công ty phụ thuộc vào ngân hàng về nguồn vốn kinh doanh, cũng như thế hệ các công ty non trẻ mới ra đời, nên tính chu kỳ của các ngành rất cao. Tăng trưởng tín dụng trong 5 năm trở lại đây đạt bình quân 30%/năm cùng nhu cầu xây dựng nhà ở, hạ tầng tăng nhanh đã giúp ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản và xây dựng phát triển rất nhanh. Cụ thể, các công ty thuộc ngành tài chính và công nghiệp chiếm 65% và 8% giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó, trên 50% các công ty trong “Top 50” thuộc 2 ngành trên.

• Chu kỳ tăng trưởng của nền kinh tế: Nền kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển nhanh chưa chín muồi như kinh tế Mỹ, Nhật và châu Âu. Vì vậy, sẽ có nhiều công ty nhỏ đang phát triển nhanh hoặc những công ty có ưu thế về tài nguyên như đất, cao su, dầu khí lọt vào “Top 50”, thay vì là các công ty lớn phát triển bền vững (như ở các nước phát triển).

• Ngoài ra, trong đợt xếp hạng lần này, cổ phiếu ngành điện không vào “Top 50” bởi hoạt động của ngành điện được nhà nước kiểm soát chặt chẽ ở đầu ra cũng như đầu vào.HỘI ĐỒNG KHẢO SÁT

Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư
Nhịp Cầu Đầu Tư là tạp chí kinh doanh cung cấp cho giới doanh nhân, chuyên gia Việt Nam những thông tin, kiến thức sâu rộng và niềm cảm hứng để giúp họ ra các quyết định chính xác hơn trong kinh doanh. Bên cạnh đó, tạp chí còn giúp họ cập nhật những tin tức trong nước và thế giới về kinh doanh, các dự báo tài chính và các biện pháp thực hiện.

Chứng khoán Thiên Việt
TVS là một ngân hàng đầu tư phát triển nhanh chóng với đầy đủ các loại hình dịch vụ. Tầm nhìn của chúng tôi là tập trung xây dựng nền tảng tài chính dài hạn và hợp nhất, có khả năng mang lại lợi nhuận vượt trội cho các cổ đông của TVS. Việc IFC đã đầu tư vào TVS gần đây thể hiện cam kết của chúng tôi để trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu theo chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam. TVS luôn duy trì việc đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu và những chuẩn mực cao nhất về sự liêm chính và tác phong chuyên nghiệp.


  2013 2012  
Copyright 2012 Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư. All rights reserved | Powered by Ấn Phẩm Corp.