TOP 50 ĐÃ DIỄN RA
 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Top 50 - 2013
Lễ Công bố 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2013 và tọa đàm “Chuyện những người sống sót”
Thời gian: Thứ Sáu, ngày 28, tháng 6, 2013
Địa điểm: Nhà hát Thành phố, 7 Công trường Lam Sơn, Q.1, TP.HCM
Số lượng khách : 350 khách
Thành phần:
      CEOs: 90%
      Giám đốc / Chủ doanh nghiệp: 10%